กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดเอกสารกรอบคำรับรองผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 2561
2018-08-09 09:08:19 กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบที่ 2 (download)

เครื่องมือนิเทศงาน รอบที่ 1ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดเครื่องมือนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2561
2018-04-24 15:04:58 เครื่องมือนิเทศงานระดับอำเภอ รอบที่ 1 (download)

เครื่องมือประเมินผล รอบ2 ปี 2561ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดแบบฟอร์มเครื่องมือประเมินผล รอบ 2 ปี 2561
2018-08-07 10:08:48 แบบสรุปรายงานตัวชี้วัด ระดับอำเภอ รอบที่ 2 (download)
2018-08-09 09:08:35 แบบChecklist รายเป้าประสงค์ รอบที่ 2 (download)
2018-08-09 09:08:29 แบบสรุปคะแนนCockpitรอบ2 ปี 2561 รอบที่ 2 (download)
2018-10-04 09:10:45 HOUSE MODEL & MASTER PLAN รอบที่ 1 (download)