หน่วยงาน จำนวน (ฉบับ) ปี 2552-2560
รพ.นามน 14,692
สสอ.นามน 10,295
รพ.กาฬสินธุ์ 15,195
รพช.กมลาไสย 15,458
รพช.ร่องคำ 13,989
รพ.เขาวง 14,363
รพช.ยางตลาด 15,325
รพช.ห้วยเม็ก 14,126
รพช.สหัสขันธ์ 13,968
รพ.คำม่วง 14,659
รพช.ท่าคันโท 14,077
รพช.หนองกุงศรี 14,224
รพช.สมเด็จ 14,516
รพร.กุฉินารายณ์ 17,021
สสอ.ร่องคำ 10,207
สสอ.เมือง 11,352
สสอ.กมลาไสย 10,694
สสอ.เขาวง 10,314
สสอ.ยางตลาด 10,839
สสอ.ห้วยเม็ก 10,835
สสอ.สหัสขันธ์ 10,587
สสอ.คำม่วง 10,754
สสอ.ท่าคันโท 10,253
สสอ.หนองกุงศรี 10,461
สสอ.สมเด็จ 10,357
สสอ.ห้วยผึ้ง 10,252
สสอ.กุฉินารายณ์ 10,747
สสอ.นาคู 10,330
สสอ.สามชัย 10,362
สสอ.ฆ้องชัย 10,368
สสอ.ดอนจาน 10,295
รพช.ห้วยผึ้ง 14,291
รพช.นาคู 8,545
รพช.ฆ้องชัย 8,534
รพช.ดอนจาน 8,606
รพช.สามชัย 8,568