เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นพ.สสจ.PA ปี 2562 ( 27 กันยายน พ.ศ.2561 )
 
 
นำเสนอ PlanFin 26 กันยายน 2561 ( 27 กันยายน พ.ศ.2561 )